Chính tả

Han trói-1739; s Scanner đặt tập trung vào giải pháp phương tiện quét. Các sản phẩm của chúng tôi gồm tính đến cực quang quét quang, cực dương, cực dương quét được từ máy quét, đo tốc quét 3D, v.v., tập trung vào các giải pháp điều khiển khối tốc và hệ thống điều khiển chuyển động, hệ thống kết nối bốn trục, hệ thống máy vi trục năm trục, máy quay, quét bằng đầu, hệ thống phân sản sinh y học và chất khoáng.

Nguyên lí Quét quang học toàn cầu
Tìm thêm
4F Building4, Han's Laser Industry Park, 128 Chongqing Street, Fuyong, Bao'an District, Shenzhen City, Guang Dong, P.R. China.
scanner@hanslaser.com +86 0755-27333701