Chính tả

Chính sách cá nhân

Chính sách bảo mật này được lập ra để phục vụ tốt hơn cho những người quan tâm đến cách thức hoạt động của họ Cá nhân nhận dạng (PII) được sử dụng trên mạng. Hãy đọc cẩn thận chính sách bảo mật của chúng tôi để hiểu rõ cách chúng tôi sưu tập, sử dụng, bảo vệ hay xử lý thông tin cá nhân được truy cập theo ý website của chúng tôi.


Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân gì từ những người đến trang web của chúng tôi?

Khi đặt hàng hay tìm hiểu các sản phẩm của chúng ta trên trang web, nếu thích hợp, quí vị có thể yêu cầu nhập tên, địa chỉ email, số điện thoại hay các chi tiết khác để giúp quý vị có kinh nghiệm.


Chừng nào ta thu thập thông tin đây?

Chúng tôi thu thập thông tin từ quý vị khi quý vị đặt lệnh, điền một tờ đơn hay điền thông tin vào trang của chúng tôi. BSJD. Chúng tôi phải làm gì đây?


Chúng tôi có thể dùng những thông tin thu thập từ quí vị khi đăng ký, mua hàng, đăng ký vào bản tin của chúng tôi, phản ứng với cuộc khảo sát hay giao tiếp, lướt trên trang web, hoặc sử dụng các tính năng khác trong các phương pháp sau đây: BSJdZ Để cải thiện trang web của chúng tôi để phục vụ quý vị tốt hơn.

Tiếp tục theo dõi họ sau khi gửi thư (chat trực tiếp, email hay các cuộc điều tra điện thoại).

Nguyên lí Quét quang học toàn cầu
Tìm thêm
Liên : David! Comment
GenericName Chính sách cá nhân Powered by: yinqingli.com
4F Building4, Han's Laser Industry Park, 128 Chongqing Street, Fuyong, Bao'an District, Shenzhen City, Guang Dong, P.R. China.
scanner@hanslaser.com +86 0755-27333701