Chính tả

Han trói-1739; s Scanner R/ amp; Bộ phận B (Một người: thiết kế công việc của

:

Bachmanler;817;s hay cao hơn, chuyên ngành về quang điện, điện tử, công nghệ phát hiện và dụng cụ, tự động, điện tử, máy móc điện tử, v.

Có thể đọc kỹ thuật Anh, có nền tảng điện tử tốt, kiến thức tương tự và kỹ thuật s ố;

Có kinh nghiệm về phần mềm thiết kế PAP/AD/bảo vệ 99, kinh nghiệm thiết kế sản điện tử và ủy nhiệm; (

) Kĩ năng giao tiếp tốt tại chỗ; Có khả năng làm việc dưới áp lực. (Một người) Cơ chế cơ khí

Yêu cầu công việc:


Bach cao;817,bằng hay cao hơn trong lĩnh vực thiết kế cơ khí hay tự động;

Bachmanler;817;s hay cao hơn, chuyên ngành về quang điện, điện tử, công nghệ phát hiện và dụng cụ, tự động, điện tử, máy móc điện tử, v.

) (người 3): nhu cầu công việc (

NAME OF TRANSLATORS Cơ chế phần mềm

(người 3): nhu cầu công việc

Bach cao;817, bằng hay cao hơn trong máy tính, điện tử, tự động hay trường tương tự;


C\ 35; kinh nghiệm phát triển phần mềm, thạo việc phát triển Winform hay MFC màn hình nền, quen thuộc với chương trình Griffin+;

Bachmanler;817;s hay cao hơn, chuyên ngành về quang điện, điện tử, công nghệ phát hiện và dụng cụ, tự động, điện tử, máy móc điện tử, v.

Giỏi giao tiếp, năng động, chăm chỉ.

Han ngon chói;39; s Scanner Project Development department, nỡ; Cơ trưởng cơ khí

(1 người): Giấy tờ

: BJDZ Bachmanor'817; độ cao hay cao trong lĩnh vực thiết kế hay tự động hóa học,


có chút hiểu biết về quá trình sản xuất xe hơi;

CAN, phần mềm vẽ Solid Works; (

Bachmanler;817;s hay cao hơn, chuyên ngành về quang điện, điện tử, công nghệ phát hiện và dụng cụ, tự động, điện tử, máy móc điện tử, v.

) (người 3): nhu cầu công việc (

(1 người): Giấy tờ của

Có yêu cầu:

(người 3): nhu cầu công việc

Bach cao;817, bằng hay cao hơn trong máy tính, điện tử, tự động hay trường tương tự;

Có kinh nghiệm về phần mềm thiết kế PAP/AD/bảo vệ 99, kinh nghiệm thiết kế sản điện tử và ủy nhiệm; (

Bachmanler;817;s hay cao hơn, chuyên ngành về quang điện, điện tử, công nghệ phát hiện và dụng cụ, tự động, điện tử, máy móc điện tử, v.

Han ngon chói;39; s Scanner Marketing Department

Có kinh nghiệm về phần mềm thiết kế PAP/AD/bảo vệ 99, kinh nghiệm thiết kế sản điện tử và ủy nhiệm; (

) Kĩ năng giao tiếp tốt tại chỗ; Có khả năng làm việc dưới áp lực. (Một người) Cơ chế cơ khí

Yêu cầu công việc:


2. chịu trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ bán hàng và quản lý bán khu vực, và hợp tác với đội để đạt được mục tiêu bán hàng do công ty đặt ra;

3. Thông tin về thị trường phản hồi nhanh và đẩy R/ amp; D bộ phận phát triển các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng

4. Hỗ trợ các bộ phận liên quan của công ty để xử lý các vấn đề dịch vụ sau bán hàng như chất lượng;

5. Thăm khách hàng thường xuyên và cập nhật thông tin của khách hàng và đối thủ;

6. Việc chuẩn bị triển lãm hoàn thành và tiếp đón khách được tổ chức.


Nguyên lí Quét quang học toàn cầu
Tìm thêm
4F Building4, Han's Laser Industry Park, 128 Chongqing Street, Fuyong, Bao'an District, Shenzhen City, Guang Dong, P.R. China.
scanner@hanslaser.com +86 0755-27333701