Chính tả
Laser Scanning Solutions
Laser Scanning Solutions
3d Scanning Solutions
3d Laser Scanning Technology
Smart Laser Scanner

Điều kiện chìa khóa: Bộ phận sản xuất Smart Laser Scanner BSJD. Phần mềm đánh dấu laser


Scanner: kỹ sư vũ trụ hai lõi và đa số tần số 800MHz thống trị, lắp đặt với bộ nhớ DD R3 và lắp đặt 256 Mcắn


Quét World: chức năng sửa chửa cao độ chính xác với độ chính xác cân bằng cân chỉnh cho đến 695s6m;. và hỗ trợ cân chỉnh tâm tập trung 3D


Dễ sử dụng mà không có thẻ kiểm soát phụ lắp đặt (


  • dễ dàng tạo dây được kiểm soát an ninh tốt trong mạng mạng mạng mạng mạng mạng mạng mạng mạng mạng mạng mạng) dự trữ thẻ SD và đánh dấu.
Tải
  • Cỡ Đô đốc 10mm
  • 14mm Đức Chúa trời
Để lại tin nhắn
*
*
*
*
*

Đặc trưng của Smart Laser Scanner


SCPTB0. CC.


Ứng dụng điện kế

Xin hãy liên lạc!
Biết nhiều hơn về màu da của Han
Liên kết Quét giải pháp
Nguyên lí Quét quang học toàn cầu
Tìm thêm
4F Building4, Han's Laser Industry Park, 128 Chongqing Street, Fuyong, Bao'an District, Shenzhen City, Guang Dong, P.R. China.
scanner@hanslaser.com +86 0755-27333701